Реквізити для погашення заборгованості

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

Банк отримувача: Національний банк України

Код отримувача: 38619024

Код банку: 300001

Номер накопичувального рахунку в форматі IBAN – UA943000010000032077124001026

в Національному банку України 

Призначення платежу: «01; ІПН( або серія та номер паспорту); № договору; ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХ».

 

1

2

3

4

01

;ІПН

;№ договору

;ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХХХ

01

; серія та номер паспорта

;№ договору

; ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХХХ

де

1 – код виду сплати («01» – погашення заборгованості за кредитним договором);

2 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта платника;

3 – номер договору;

4 – уточнююча інформація про призначення платежу.