Зміни до Договору про реструктуризацію заборгованості

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» від «26» жовтня  2017 року № 47

 

________________ О.Ю. Волков

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

рішенням виконавчої дирекції Фонду

від «27» жовтня 2017 №4859

 

________________ А.Я. Оленчик

 

 

Зміни до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами,

наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

позичальникам – фізичним особам

 

  1. Викласти пункт 2.1 в частині визначення терміну «період акцептування» Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам, затвердженого наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» від 06 березня 2017 року № 16 та погодженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.03.2017 № 904 (далі – Договір), у наступній редакції:

 

«2.1. …період акцептування - період з дати розміщення на офіційному сайті Банку www.mbank.kiev.ua/ цього Договору по 31.03.2018 включно.»

 

  1. Викласти пункт 4.2 Договору у наступній редакції:

 

«4.2.    Позичальник має право на приєднання до цього Договору шляхом його Акцепту у будь-який із способів, визначених Договором виключно впродовж Періоду акцептування. Сплив Періоду акцептування означає неможливість Позичальників приєднатися до Договору (укласти його) з 01.04.2018 року.»

 

  1. Викласти пункт 4.9. Договору у наступній редакції:

 

«4.9. В процесі Реструктуризації застосовуються такі  фіксовані процентні ставки, які нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитними коштами:

 

На період з 19.05.2016 по 02.11.2017 включно та з 01.04.2018:

 

Вид та розмір процентної ставки

Стандартна ставка процентів на період Реструктуризації – 36 % річних

Процентна ставка за Простроченою заборгованістю – 60 % річних

База нарахування

поточна (строкова) заборгованість за основною сумою кредиту

прострочена заборгованість за основною сумою кредиту

Строк нарахування

Проценти нараховуються не рідше одного разу на місяць

Метод нарахування

Факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів у поточному місяці та році

 

На період з 03.11.2017 по 31.12.2017 року включно:

 

Вид та розмір процентної ставки

Стандартна ставка процентів на період Реструктуризації – 1,2  % річних

Процентна ставка за Простроченою заборгованістю – 1,2 % річних

База нарахування

поточна (строкова) заборгованість за основною сумою кредиту

прострочена заборгованість за основною сумою кредиту

Строк нарахування

Проценти нараховуються не рідше одного разу на місяць

Метод нарахування

Факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів у поточному місяці та році

 

На період з 01.01.2018 по 31.03.2018 року включно:

 

Вид та розмір процентної ставки

Стандартна ставка процентів на період Реструктуризації – 1,2  % річних

Процентна ставка за Простроченою заборгованістю – подвійна облікова ставка НБУ

База нарахування

поточна (строкова) заборгованість за основною сумою кредиту

прострочена заборгованість за основною сумою кредиту

Строк нарахування

Проценти нараховуються не рідше одного разу на місяць

Метод нарахування

Факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів у поточному місяці та році

 

 

  1. Інші умови Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам, залишаються без змін.
  2.