Шляхи акцепту

ШЛЯХИ АКЦЕПТУ УМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Всі  умови реструктуризації кредитної заборгованості  за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», затверджені Рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 02.03.2017 №840 «Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», та порядок погашення заборгованості викладені в Договорі про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам , який є публічною пропозицією Банку необмеженому колу фізичних осіб – позичальників.

 

Приєднатися до умов Договору, тобто акцептувати публічну пропозицію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», можливо в термін до 19.07.2017 р. одним з наступних шляхів:

 

1.                  Особисто звернутися до Банку та власноручно підписати Заяву-Договір (Додаток 1) 

Зазначену Заяву-Договір заздалегідь роздруковувати та заповнювати не треба – це буде зроблено працівниками Банку у присутності позичальника. З собою необхідно мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду (РНОКПП), а також кредитного договору, за яким здійснюється реструктуризація заборгованості.

 

2.                  Направити до Банку засобами поштового зв’язку два примірники Заяви-Договору (Додаток 2).

Для цього необхідно роздрукувати Заяву-Договір  (Додаток 2) з офіційного сайту Банку у двох примірниках, заповнити її та направити на поштову адресу Банку, а саме: 01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8, отримувач – ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». До Заяви-Договору додати належним чином завірену позичальником копію паспорту, ідентифікаційного коду (РНОКПП) та кредитного договору, за яким здійснюється реструктуризація заборгованості.

Після опрацювання Банком один з примірників Заяви-Договору буде підписаний Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та засобами поштового зв’язку направлений позичальникові.

 

3.                  Подати електронну Заяву про акцепт договору (Додаток 3).

 Заява подається за формою, розміщеною на офіційному сайті БанкуДля цього Заяву необхідно заповнити, підписати особисто позичальником, відсканувати та направити на електронну адресу БанкуKREDIT@mbank.kiev.ua

 

4.                  Направити SMS-повідомлення за номером +38 093 177 77 72 :

«Прізвище; Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); № кредитного договору; дата кредитного договору (у форматі дд.мм.рррр)».

Звертаємо вашу вагу, що довжина SMS-повідомлення обмежується розміром 160 знаків для заповнення латиницею або 70 знаків для заповнення кирилицею.

 

5.                  Здійснити після 13.03.2017 р. переказ коштів для погашення заборгованості за кредитним договором на наступні реквізити Банку:

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

Банк отримувача: Національний банк України

Код отримувача: 38619024

Код банку: 300001

Рахунок №: 32077124001026

 

Платежі в погашення кредиту можливо здійснити у будь-який не заборонений законодавством спосіб, в тому числі готівкою через каси та/або платіжні термінали та/або безготівковим способом з використанням платіжних систем Інтернет-банкінгу будь-яких банків, що діють на території України, з призначенням платежу: «ПІБ позичальника, РНОКПП (ХХХХХХХХХХ), договір №___ від ДД.ММ.РР».

На поточний момент ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» укладено угоду про приймання платежів на користь Банку з ПАТ «Приватбанк» за наступними тарифами:

-          при оплаті в системі «Приват24»  - комісія 1,00грн;

-          при оплаті в терміналі самообслуговування:

o   до 500,00 грн. - комісія 2,00 грн.;

o   від 500,01 грн. до 1000,00 грн. - комісія 5,00 грн.;

o   від 1000,01 до 5000,00 грн - комісія 10 грн.;

o   понад 5000,01 грн. – комісія 0,5% макс. 50 грн.;

-          у касі відділення - комісія 1% мін 5,00 грн. – макс. 200,00 грн

 

Всі позичальники, які акцептують Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам шляхами, визначеними пунктами 3, 4 та 5, в місячний строк з дати акцептування обов’язково мають направити на поштову адресу Банку (01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8, отримувач – ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ») належним чином завірену копію Кредитного договору.

 

Позичальники, які не згодні з умовами реструктуризації та хочуть обслуговувати свою кредитну заборгованість на умовах, початково встановлених кредитним договором, укладеним з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», мають особисто звернутися до Банку з оригіналом свого кредитного договору, паспорту та ідентифікаційного коду (РНОКПП) та подати Заяву про відмову від реструктуризації (Додаток 4). Зазначену Заяву про відмову від реструктуризації заздалегідь роздруковувати та заповнювати не треба – це буде зроблено працівниками Банку у присутності позичальника. Позичальники, які підпишуть Заяву про відмову від реструктуризації, надалі зобов’язані  погашати кредитну заборгованість на умовах, початково встановлених кредитним договором, укладеним з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».