Умови реструктуризації

УМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

Виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення №840 від 02.03.2017 «Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», яким передбачено можливість реструктуризації бланкових кредитів за ВСІМА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ, по яких існувала заборгованість станом на 19.05.2016 р.

 

Вказаним Рішенням визначені наступні умови реструктуризації кредитної заборгованості за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»:

Період реструктуризації  – з 19.05.2016 до 11.07.2018 р. (день, що передує дню закінчення ліквідації Банку). Впродовж строку реструктуризації не застосовуються штрафні санкції, передбачені кредитними договорами (штрафи, пені) та не нараховуються і не стягуються визначені кредитними договорами комісії та інші платежі (крім процентів), в тому числі страхові;

Пільговий період реструктуризації - з 19.05.2016 р. по 19.05.2017 р.протягом якого вся існуюча заборгованість за кредитними договорами вважається строковою, а проценти нараховуються за стандартною процентною ставкою;

Процентна ставка за строковою заборгованістю (стандартна ставка)3% на місяць (36% річних).

Погашення заборгованості впродовж Пільгового періоду – будь-якими сумами, але не менше 50,00 грн. на погашення кредиту щомісячно.

 

Строки кредитування:

-                     по кредитах, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором до 19.05.2017 р. - кінець робочого дня 19.05.2017 р. (з 20.05.2017 р. будуть перенесені на рахунки простроченої заборгованості);

-                     по кредитах, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором після 19.05.2017 р. – дата, визначена кредитним договоромабо 11.07.2018 р. (для договорів, строки погашення за якими перевищують термін ліквідації Банку, а саме 12.07.2018 р.);

 

Залишок строкової заборгованості – це залишок заборгованості по кредитах станом на 19.05.2016 р. за мінусом коштів, що надійшли протягом тимчасової адміністрації/ліквідації;

Простроченою заборгованістю визначається:

-                     по кредитах, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором до 19.05.2017 р. - сума непогашеного позичальником кредиту станом на кінець робочого дня 19.05.2017 р. (з 20.05.2017 р. буде перенесено на рахунки простроченої заборгованості);

-                     по кредитах, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором після 19.05.2017 р. – сума заборгованості, не сплачена у визначений Графіком погашення заборгованості строк;

 

По завершенні Пільгового періоду для кредитів, заборгованість за якими не буде погашена встановлюється наступний Графік погашення заборгованості:

-                по кредитах, строк погашення яких визначений кредитними договорами після 19.05.2017 р. -  рівними частинами (класичний графік погашення кредиту) до кінця строку дії кредитного договору, або до дня, що передує даті завершення процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»  (тобто до 11.07.2018).

-                по кредитах, строк  погашення яких визначений кредитними договорами до 19.05.2017 р. – 19.05.2017 р. (тобто з 20.05.2017 р. вони вважаються простроченими);

Процентна ставка за простроченою заборгованістю5% на місяць (60% річних);

Розмір щомісячного платежу – сума нарахованих процентів за попередній календарний місяць + розрахункова сума погашення кредиту;

Розрахункова сума погашення кредиту (щомісячна) – залишок строкової заборгованості станом на 20.05.2017 р., поділений на кількість календарних місяців (починаючи з червня 2017 р.) до кінця строку кредитування;

Строк погашення щомісячного платежу – до 10 числа кожного календарного місяця, а в місяці, на який припадає кінцева дата погашення кредиту – така кінцева дата.

 

Платежі в погашення кредиту необхідно здійснювати на Реквізити банку готівкою через каси та/або платіжні термінали та/або безготівковим способом з використанням платіжних систем Інтернет-банкінгу будь-яких банків, що діють на території України.

 

Всі платежі, сплачені позичальниками на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» за період з 19.05.2016 р. по теперішній час будуть зараховані в погашення заборгованості за кредитними договорами в наступній черговості:

-         прострочена заборгованість за комісіями (у разі наявності станом на кінець робочого дня 18.05.2016);

-       прострочена заборгованість за процентами;

-       строкова заборгованість за процентами;

-       прострочена заборгованість за кредитом;

-       строкова заборгованість за кредитом.

 

Також Банком за вказаний період буде здійснено перерахунок нарахованих та сплачених платежів на умовах реструктуризації, із нарахуванням процентів за ставками Реструктуризації, тобто 36% або 60% річних в залежності від виду заборгованості. Надлишково сплачені кошти будуть зараховані на погашення заборгованості за основною сумою кредиту.

 

Інформацію (довідку) щодо актуального залишку заборгованості за кредитом з урахуванням всіх зазначених вище умов можливо буде отримати в Банку після 20.04.2017 р.

 

Всі умови реструктуризації та порядок погашення заборгованості викладені в Договорі про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам , який є публічною пропозицією Банку необмеженому колу фізичних осіб – позичальників.

 

Приєднатися до умов Договору, тобто акцептувати публічну пропозицію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» можливо одним з 5 шляхів , в термін до 19.07.2017 р.