Прес-центр

Новини

Інформація для вкладників та позичальників банку

03 Августа 2016

У зв’язку з поширенням компанією ТОВ «ФК «ФАГОР» мережею Інтернет власних висновків, щодо наслідків перегляду ухвали суду про забезпечення позову в апеляційному порядку вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне.

Як відомо ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.06.2016 року було частково задоволено клопотання ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» про вжиття заходів забезпечення позову, та заборонено ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитним договорами.

13.07.2016 року суддею Шулежко В.П. винесено ухвалу за наслідками розгляду заяви про роз’яснення судового рішення в адміністративній справі, згідно якої суддя вказав на те, що застосовані ним заходи сформульовані чітко та зрозуміло,  а отже стосуються виключно єдиного суб’єкта ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИ» неухильно дотримується вимог цієї ухвали не зважаючи на те, що вона, як визнано Київським апеляційним адміністративним судом, суперечить вимогами ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Таким чином, посилання компанії ТОВ «ФК «ФАГОР» на те, що нібито ухвалою суду заборонено вчиняти всім без виключення дії направлені на погашення кредитної заборгованості і за це можливі наслідки передбачені ст. 382 КК України суперечать висновкам  судді Шулежко В.П., який вживав заходи забезпечення позову, та чітко визначив особу якої вони стосуються.

Звертаємо увагу, що з огляду на практику застосування заходів забезпечення позову,  то суд дійсно міг застосувати заборону таким чином, як того бажає ТОВ «ФК «ФАГОР»,  але судом це здійснено не було.

Окремо зазначаємо, що згідно положень глави 16 Цивільного кодексу України, щодо визначення поняття правочинів та умови їх дійсності «Правочином» - є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Нікчемним правочином є дія особи в супереч прямої заборони закону, та відповідно законом чітко вказано, що така дія не є дійсною. Правочин є нікчемним з моменту його вчинення та не породжує таких юридичних наслідків, задля яких укладався.

Зазначаємо, що відчуження прав вимог за кредитними договорами ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» відбулось в супереч прямої заборони закону за нікчемним правочином, який відповідно не може породжувати які небудь правові наслідки.

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на сьогодні залишається єдиним дійсним кредитодавцем за укладеними раніше договорами.