Прес-центр

Новини

Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

13 Марта 2017

Фонд гарантування визначив умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб перед

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

 

Як повідомлялося раніше, рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від  22.02.2017 р. було задоволено апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відмови у позові ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» стосовно віднесення договору факторингу, укладеного ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»  із зазначеною компанією, до категорії нікчемних, та підтверджено, що ТОВ «ФК «Плеяда» безпідставно набуло права вимоги за кредитними договорами ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Таким чином, у судовому порядку відбулося поновлення законних прав ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» як кредитора за вказаними договорами.

 

У зв’язку з цим виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення №840 від 02.03.2017 «Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Рішення передбачає наступні основні умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»:

 

Період реструктуризації  – з 19.05.2016 до 11.07.2018 р. (день, що передує дню закінчення ліквідації Банку). Впродовж строку реструктуризації не застосовуються штрафні санкції, передбачені кредитними договорами (штрафи, пені) та не нараховуються і не стягуються визначені кредитними договорами комісії та інші платежі (крім процентів), в тому числі страхові;

Пільговий період  - з 19.05.2016 р. по 19.05.2017 р., протягом якого вся існуюча заборгованість за кредитними договорами вважається строковою, а проценти нараховуються за стандартною процентною ставкою та не застосовуються штрафні санкції;

Процентна ставка за строковою заборгованістю (стандартна ставка): 3% на місяць (36% річних).

Процентна ставка за простроченою заборгованістю: 5% на місяць (60% річних);

 

Строки кредитування:

-                     за кредитами, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором до 19.05.2017 р., строком кредитування вважати кінець робочого дня 19.05.2017 р.;

-                     за кредитами, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором після 19.05.2017 р., строком кредитування є дата, визначена кредитним договором, але не пізніше кінця дня 11.07.2018 р. (день, що передує даті завершення ліквідації);

 

Залишок поточної заборгованості – це залишок заборгованості за кредитами та нарахованими процентами (3% на місяць, 36% річних за строковою заборгованістю і 5% на місяць, 60% річних за простроченою заборгованістю станом на 19.05.2016 р.) за мінусом коштів, що надійшли протягом тимчасової адміністрації/ліквідації;

 

Простроченою заборгованістю визначається:

-                     за кредитами, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором до 19.05.2017 р. - сума непогашеного позичальником кредиту станом на кінець робочого дня 19.05.2017 р. (з 20.05.2017 р. буде перенесено на рахунки простроченої заборгованості);

-                     за кредитами, кінцевий строк повернення яких встановлений кредитним договором після 19.05.2017 р. – сума заборгованості, не сплачена у визначений графіком погашення заборгованості строк;

 

Після завершення пільгового періоду встановлюється наступний графік погашення заборгованості:

-                     за кредитами, строк погашення яких визначений кредитним договором після 19.05.2017 р. -  рівними частинами (класичний графік погашення кредиту) до кінця строку дії кредитного договору, або до дня, що передує даті завершення процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»  (тобто до 11.07.2018).

-                     за кредитами, строк  погашення яких визначений кредитними договорами до 19.05.2017 р. – 19.05.2017 р. (тобто з 20.05.2017 р. вони вважаються простроченими).

 

Затверджені умови реструктуризації є більш сприятливими для позичальників, оскільки не стягується плата за послуги, які банком не надаються, але передбачені кредитними договорами, а саме - плата за обслуговування рахунку, комісії, страхові платежі тощо.  Завдяки цьому сукупна вартість кредиту при реструктуризації становитиме від 36% до 60% річних (за простроченою заборгованістю),  у той час як за стандартних умов надання кредитних продуктів банку така плата сягала 85-95%,  а в окремих випадках і 220% річних. Крім того, як уже повідомлялося, усі платежі, сплачені до цього часу позичальниками банку на рахунки в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», будуть зараховані на погашення  заборгованості та враховані при нарахуванні відсотків.

 

Фонд вдячний усім позичальникам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», які протягом дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку продовжували виконувати свої зобов’язання за кредитними договорами, або ж відповідно до рекомендацій Фонду дочекалися судових рішень щодо приналежності кредитного портфелю банку.

 

Детальні умови реструктуризації, зокрема розміри та терміни сплати заборгованості, а також інформація про те, яким чином позичальники зможуть погодитися (акцептувати) із зазначеними умовами, найближчим часом буде розміщена  на офіційному сайті  ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - «Реструктуризація кредитів» та сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/.